فر برقی 

انواع فر برقی کیک پز پیتزا برقی

با کمترین هزینه از فر و اجاق گازفردار بی نیاز شوید و غذاهایی را که نیاز به فردارند را براحتی طبخ کنید

این دستگاهها مجهز به المنت های برقی بالایی وپایینی هستند بطوریکه حررات یکسان به تمام وجوح میرسد.

فر برقی - کیک پز و پیتزا پز برقی