انواع سینک چدنی

انواع سینک استیل

به قیمت کارخانه

سینک گرانیتی 

 • ارسال با باربری(رایگان)ابعاد  50*115  cm رنگ  :  جهت انتخاب رنگ و نقش، با شماره 04134312552 تماس بگیرید ویا در واتساپ به شماره های 09144143722 و 09144775838 پیام دهید.قیمت تقریبی این محصول در بازار : 3200000 تومان

  تومان1,840,000 تومان2,300,000 20% موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با باربری(رایگان)ابعاد  50*114  cm بادوام 18 ماه ضمانت نصب آسانرنگ  :  جهت انتخاب رنگ و نقش، با شماره 04134312552 تماس بگیرید ویا در واتساپ به شماره های 09144143722 و 09144775838 پیام دهید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 3200000 تومان

  تومان1,840,000 تومان2,300,000 20% موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با باربری(رایگان)ابعاد  49*113 cm رنگ  :  جهت انتخاب رنگ و نقش، با شماره 04134312552 تماس بگیرید ویا در واتساپ به شماره های 09144143722 و 09144775838 پیام دهید.قیمت تقریبی این محصول در بازار : 3200000 تومان

  تومان1,840,000 تومان2,300,000 20% موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با باربری(رایگان)ابعاد  50*114  cm رنگ  :  جهت انتخاب رنگ و نقش، با شماره 04134312552 تماس بگیرید ویا در واتساپ به شماره های 09144143722 و 09144775838 پیام دهید.قیمت تقریبی این محصول در بازار : 3200000 تومان

  تومان1,840,000 تومان2,300,000 20% موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با باربری(رایگان)ابعاد  50*114  cm رنگ  :  جهت انتخاب رنگ و نقش، با شماره 04134312552 تماس بگیرید ویا در واتساپ به شماره های 09144143722 و 09144775838 پیام دهید.قیمت تقریبی این محصول در بازار : 3200000 تومان

  تومان1,840,000 تومان2,300,000 20% موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با باربری(رایگان) ابعاد  50*115 cm رنگ  :  جهت انتخاب رنگ و نقش، با شماره 04134312552 تماس بگیرید ویا در واتساپ به شماره های 09144143722 و 09144775838 پیام دهید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 3200000 تومان

  تومان1,840,000 تومان2,300,000 20% موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با باربری(رایگان)ابعاد  50*113.5  cm رنگ  :  جهت انتخاب رنگ و نقش، با شماره 04134312552 تماس بگیرید ویا در واتساپ به شماره های 09144143722 و 09144775838 پیام دهید.قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2300000 تومان

  تومان1,840,000 تومان2,300,000 20% موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با باربری(رایگان)ابعاد  49*54  cm تک لگن رنگ  :  جهت انتخاب رنگ و نقش، با شماره 04134312552 تماس بگیرید ویا در واتساپ به شماره های 09144143722 و 09144775838 پیام دهید.قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2000000 تومان

  تومان1,584,000 تومان1,980,000 20% موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با باربری(رایگان)ابعاد  50*100  cm تک لگن رنگ  :  جهت انتخاب رنگ و نقش، با شماره 04134312552 تماس بگیرید ویا در واتساپ به شماره های 09144143722 و 09144775838 پیام دهید.قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2000000 تومان

  تومان1,504,000 تومان1,880,000 20% موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با باربری(رایگان)ابعاد  49*100  cm تک لگن آبشار رنگ  :  جهت انتخاب رنگ و نقش، با شماره 04134312552 تماس بگیرید ویا در واتساپ به شماره های 09144143722 و 09144775838 پیام دهید.قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2900000 تومان

  تومان1,680,000 تومان2,100,000 20% موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با باربری(رایگان)ابعاد  49*80  cm دو لگن بدون آبچکان رنگ  :  جهت انتخاب رنگ و نقش، با شماره 04134312552 تماس بگیرید ویا در واتساپ به شماره های 09144143722 و 09144775838 پیام دهید.قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2300000 تومان

  تومان1,584,000 تومان1,980,000 20% موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف