انواع سینک چدنی

انواع سینک استیل

به قیمت کارخانه

سینک گرانیتی 

 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  50*115  cm رنگ سفیدبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2300000 تومان

  تومان1,540,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  50*114  cm رنگ سفید بادوام 18 ماه ضمانت نصب آسان برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2300000 تومان

  تومان1,540,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  49*113 cm رنگ  سفیدبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2200000 تومان

  تومان1,540,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  50*114  cm رنگ سفیدبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2300000 تومان

  تومان1,540,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  50*114  cm رنگ سفید شیریبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2300000 تومان

  تومان1,540,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  50*115 cm رنگ  سفیدبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2300000 تومان

  تومان1,540,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ابعاد  50*115 cm رنگ  سفید برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 1800000 تومان

  تومان1,400,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  50*115 cm رنگ  سفیدبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2300000 تومان

  تومان1,540,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  50*113.5  cm رنگ مشکیبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2300000 تومان

  تومان1,540,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  49*54  cm تک لگن رنگ سفیدبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 1400000 تومان

  تومان1,120,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  50*100  cm تک لگن رنگ مشکیبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 1600000 تومان

  تومان1,330,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  49*100  cm تک لگن آبشار رنگ مشکیبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2200000 تومان

  تومان1,497,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  49*80  cm رنگ مشکی دو لگن بدون آبچکانبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 1800000 تومان

  تومان1,330,000 موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ابعاد  50*114  cm رنگ سفید برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 1800000 تومان

  تومان1,400,000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ابعاد  50*114  cm رنگ سفید برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 1800000 تومان

  تومان1,400,000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری) ابعاد  50*115 cm رنگ  مشکی برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2300000 تومان

  تومان1,520,000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  50*100 cm رنگ  سفیدبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 1950000 تومان

  تومان1,480,000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ارسال با قطار (رایگان)ارسال با باربری(کرایه به عهده مشتری)ابعاد  50*115 cm رنگ  مشکیبرای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. قیمت تقریبی این محصول در بازار : 2300000 تومان

  تومان1,540,000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف